Filmfolk Databasens GDPR-politik

Filmfolk Databasens brug af oplysninger og billede

I forbindelse med, at du opretter en profil i databasen for jyske filmressourcer, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af GDPR-lovgivningen.

Når du opretter en profil på Filmfolk Databasen, giver du samtykke til, at Den Vestdanske Filmpulje må opbevare og tilgængeliggøre dine personoplysninger, herunder navn, bopælskommune, kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), billede, profiltekst, filmografi, faggrupper og erfaringsniveau i Filmfolk Databasen med det formål, at filmbranchen kan fremsøge dine oplysninger i forbindelse med produktioner i Den Vestdanske Filmpuljes område. Dit samtykke gives frivilligt og er uden begrænsning i tid.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig. Du har også ret til at anmode berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at slette din profil med dit log-in eller du kan kontakte Den Vestdanske Filmpulje pr. mail (mail@filmpuljen.dk). Såfremt du tilbagekalder dit samtykke og/eller sletter din profil, vil Den Vestdanske Filmpulje ikke længere tilgængeliggøre dine oplysninger og billede i Filmfolk Databasen.

Du skal dog være opmærksom på, at Den Vestdanske Filmpulje er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig i vores interne system, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Den Vestdanske Filmpulje er ikke ansvarlige for dine oplysninger, men videreformidler dem med din godkendelse, som du giver, når du uploader dine data og opretter din profil i vores database.


Cookiedeklaration.